Úvodní stránka

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

P. Dlouhý, 31. 8. 2022

    Dne 1. září 2022 zahajuje činnost nová Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Přednostou kliniky byl na základě výsledku výběrového řízení jmenován MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Primářem kliniky bude MUDr. Martin Tulach. Klinika svou činností navazuje na dlouholetou tradici motolského infektologického pracoviště, avšak ve shodě s moderní koncepcí oboru bude významně posílena především ambulantní péče a konziliární činnost ve spolupráci s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol. Vedoucím konziliářem kliniky bude od 1. října 2022 MUDr. Marek Štefan, MBA.

    Klinika bude zaměřena především na problematiku racionální antibiotické terapie, diagnostiku a terapii infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, oportunních infekcí u imunodeficientních pacientů, nákaz u ohrožených skupin populace a horečnatých či zánětlivých stavů nejasné etiologie. Významnou součástí kliniky bude sekce cestovní medicíny poskytující nejen předvýjezdové poradenství, ale i komplexní péči o pacienty se zdravotními obtížemi po návratu z tropů a rizikových oblastí.

    Kapacita kliniky je 23 lůžek pro dospělé pacienty s&nnbsp;předpokládaným rozšířením po dokončení rekonstrukce pavilonu č. 22. Ve střednědobém výhledu je plánované založení dětského lůžkového oddělení a jednotky intermediární péče. Klinika se bude podílet na výuce studentů 2. LF UK společně s partnerským pracovištěm ve FN Bulovka a stane se rovněž výukovým pracovištěm IPVZ.
 

Přednosta kliniky MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 31. 8. 2022