Úvodní stránka

Aktualizovaná verze velkého doporučeného postupu diagnostiky a léčby covidu-19

M. Štefan, 6. 10. 2022

      Autorský kolektiv podrobného doporučeného postupu diagnostiky a léčby covidu-19 aktualizoval text květnové verze zejména v pasážích, které se týkají již dostupného nirmatrelviru/ritonaviru (Paxlovidu).

      Formát pro citování:

      Nahrazuje doporučený postup z května 2022:

      Přehled doporučených postupů a manuálů k problematice covidu-19 z 22. 9. 2021 aktualizovaný 6. 10. 2022:

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 10. 2022