Úvodní stránka

VIII. KMINE, 22.-24. 9. 2022: podklady prezentací

J. Beneš, 17. 10. 2022

VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE), Top Hotel Praha, 22.-24. 9. 2022

Podklady prezentací (pro účastníky kongresu)
se zobrazí ve formátu PDF po kliknutí na příslušný název bloku a zadání přihlašovacích údajů, které obdrželi registrovaní účastníci e-mailem.

Všechny přednášky jsou chráněny autorským právem, proto Vás prosíme, aby jejich obsah nebyl dále šířen, poskytován druhým osobám nebo používán jiným způsobem bez výslovného souhlasu autora.


Čtvrtek 22. 9. 2022

● Kongresový sál PRAHA

 • A. Klinická farmacie (Gregorová, Linhartová)
  • Gregorová J. Farmakokinetika léků při poruše funkce ledvin
  • Dvořáčková E. Terapeutické monitorování ATB I
  • Hartinger J. Terapeutické monitorování ATB II
  • Linhartová A. Lékové interakce v oblasti jaterních cytochromů
 • B. Intenzivní péče (Bartoš, Sagan)
  • Beneš J. Pacient s dušností
  • Sagan J. Pacient s poruchou vědomí
  • Bartoš H. Selhání ledvin
  • Kieslichová E. Selhání jater
 • Slavnostní zahájení: Dlouhý, Beneš, Válek
 • E. Vize rozvoje oborů (Dlouhý, Beneš)
  • Dlouhý P. Infekční lékařství s covidem a po covidu
  • Dřevínek P. Vize rozvoje oboru klinická mikrobiologie
  • Pazdiora P. Vize rozvoje oboru epidemiologie
  • Chlíbek R. Vize rozvoje oboru vakcinologie
  • Macková B. Vize rozvoje SZÚ a NRL
 • F. Staronové vakcíny (Fabiánová, Beneš)
  • Limberková R. Spalničky
  • Částková J. Poliomyelitida v kontextu s WHO programem globální eradikace
  • Fabiánová K. Pertuse
  • Wallenfels J. Tuberkulóza
 • G. Diagnostika virových infekcí (Zelená, Beneš)
  • Zelená H. Diagnostická úskalí virových zoonóz
  • Jiřincová H. Surveillance respiračních virů včetně SARS-CoV-2

● Kongresový sál II

 • C. Málo používaná ATB (Beneš, Nyč)
  • Nyč O. Fosfomycin
  • Paterová P. Daptomycin
  • Beneš J. Flukloxacilin
  • Džupová O. Chloramfenikol
  • Svobodová E. Kolistin
 • D. PK/PD zásady ATB léčby (Kolář, Urbánek)
  • Kolář M, Urbánek K. Antibiotická léčba podle zásad PK/PD
 • Aktuální pohled na terapii virových infekcí HIV, HCV a covid-19 (Sympozium firmy Gilead)
  • Jilich D. Nároky managementu léčby HIV
  • Chrdle A. Regionální eliminační program HCV
  • Sagan J. Současný přístup k léčbě remdesivirem
 • H. ATB rezistence G- bakterií (Hrabák, Šrámková)
  • Hrabák J. Producenti karbapenemáz u G- bakterií
  • Šrámková A. Možnosti ATB léčby infekcí způsobených producenty karbapenemáz

Pátek 23. 9. 2022

● Kongresový sál PRAHA

 • CH. Komunitní kmeny MRSA (Polívková, Tkadlec)
  • Tejkalová R, Petráš P. Komunitní stafylokokové infekce, problém celé rodiny
  • Tkadlec J. Komunitní a nemocniční kmeny MRSA v ČR a na Slovensku
  • Polívková S. Recidivující CA-MRSA infekce, léčebné a prevence
 • I. ATB stewardship (Chrdle, Adámková)
  • Adámková V. ABS z pohledu mikrobiologa
  • Smejkal P. ABS z pohledu nemocničního epidemiologa
  • Chrdle A. ABS z pohledu infektologa
 • J. Infekce z klíšťat (Krbková, Růžek)
  • Krbková L. Lymeská borelióza – aktuality
  • Pícha D. Testy imunity u LB
  • Růžek D. Experimentální možnosti léčby klíšťové encefalitidy: novinky z laboratoře
 • Pozice přípravků Zerbaxa a Recarbrio v léčbě multirezistentních G- infekcí (Symposium firmy MSD)
  • Adámková V. Lze optimalizovat empirickou terapii infekcí vyvolaných DTR původci?
  • Geregl M. První zkušenosti s terapií Recarbrio u komplikovaných chirurgických pacientů
 • Paxlovid – kdy, jak a proč? (Sympozium firmy Pfizer)
  • Konvalinka J. Jak otupit molekulární nůžky: inhibitory virových proteáz jako účinná a specifická virostatika
  • Dušek L. Rizikové a ochranné faktory těžkého průběhu covidu-19 dle reálných českých dat
  • Trojánek M. Nirmatrelvir a jeho klinické použití
 • N. Molekulární genetika v mikrobiologii (Lengerová, Hubáček)
  • Dřevínek P. Molekulární diagnostika dneška
  • Cinek O. Molekulární diagnostika zítřka
 • O. Nozokomiální infekce (Hobzová, Šípová)
  • Hobzová L. Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
  • Kohoutová J. Nemocniční nákazy a zkušenosti s rutinní typizací
  • Polívková S. Management karbapenem-rezistentních acinetobakterových infekcí na JIP
  • Šípová I. Izolační režimy

● Kongresový sál II

 • K. HIV/AIDS (Němeček, Machala)
  • Němeček V. Současná situace v epidemiologii HIV
  • Machala L. Nové vedení léčby HIV, nová antiretrovirotika
  • Pavlíková A. Rezistence na antiretrovirotika v ČR a ve světě
 • L. Sexuálně přenosné infekce (Zákoucká, Rob)
  • Zákoucká H. Moderní diagnostika STI, aktuální epidemiologie STI
  • Mosio P, Jakubů V. Rezistence gonokoků k antibiotikům
  • Rob F. Klinická manifestace STI
 • M. VARIA II. Emerging infekce (Štefan, Zlámal)
  • Zlámal M, Bartovsá Z. Kazuistiky prvních případů opičích neštovic v ČR
  • Jiřincová H, Limberková R. Zkušenosti s laboratorní diagnostikou opičích neštovic
  • Ulmann V. Krční lymfadenitidy dětí mykobakteriální etiologie
  • Pavlík I. Netuberkulózní mykobakterie jako sapronózy
 • Sponzorovaná přednáška firmy Abbvie
  • Dlouhý P. Hepatitida C – emerging infekce?
 • P. Mykotické infekce (Mallátová, Janatová)
  • Mallátová N. Novinky v diagnostice a léčbě invazivních mykotických infekcí
  • Janatová H. Klinické projevy dermatomykóz
 • Q Importované parazitární infekce (Stejskal, Trojánek)
  • Trojánek M. Malárie – diagnostika a terapie
  • Stejskal F. Významné importované střevní parazitární infekce
  • Mihalčin M. Viscerální a kožní leishmaniózy
  • Hurych J. Blastocystis ve stolici dětí s Crohnovou chorobou
 • R. Sepse (Bartoš, Strojil)
  • Bartoš H. Základní přístup k pacientovi se sepsí: up-to-date
  • Strojil J. Farmakoterapie při septickém stavu, co je jinak?
 • S. Léčba uroinfekcí (Adámková, Matoušková)
  • Matoušková M. Doporučené postupy léčby uroinfekcí – pohled urologa
  • Adámková V. Doporučené postupy léčby uroinfekcí – pohled mikrobiologa

● Kongresový sál III

 • T. Blok sesterských přednášek (Trojánek, Merunková)
 • U. VARIA I. Multirezistentní bakterie (Kolář, Hrabák)
  • Smělíková E. Kolonizace multirezistentními patogeny u studentů medicíny
  • Kroneislová G. Mikrobiologický screening – epidemiologická bdělost
  • Raclavský V. Sledování klonální struktury G- původců infekcí v intenzivní péči
  • Chrdle A. Léčba multirezistentních G+ infekcí
  • Závora J. Jsou nová antibiotika účinná na multirezistentní kmeny?
 • Sympozium – firemní přednášky Datlowe, GSK
  • Návratová G. HAIDI – umělá inteligence vyhledává nemocniční infekce
  • Zlámal M. Léčba HIV infekce v ČR a vliv války na Ukrajině
 • V. VARIA III. (Fránová, Rozsypal)
  • Aster V. Okultní HBV infekce
  • Dobiáš R. Pentraxin 3 v časné diagnostice plicní aspergilózy
  • Husová L. Vzácné mykotické infekce po transplantaci jater
  • Kubele J. Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí (SZÚ)
  • Macková M. Pan Vajíčko (kazuistika)
  • Pernicová E. Očkování u pacientů s roztroušenou sklerózou
  • Fránová D. Nemoci, které se sluší oznámiti a boj proti nim před 100 lety a dnes
  • Cinek O. Změny střevního mikrobiomu na bezlepkové dietě
  • Radová I. Prevence VAP, zkušenosti z praxe

Sobota 24. 9. 2022

● Kongresový sál PRAHA

 • W. Virové hepatitidy (Husa st., Husa ml.)
  • Husa P st. Zahájení a ukončení léčby HBV
  • Husa P ml. Profylaxe reaktivace a rekurence HBV
  • Mihalčin M. Neurologické komplikace HEV
  • Rožnovský L. Léčba chronické VHB a VHC u dětí
 • X. Používání ATB v praxi (Štefan, Sedláčková)
  • Štefan M. Krátkodobé léčebné režimy
  • Sedláčková L. Jak přistupovat k alergii na ATB
 • Y. Klostridiová kolitida (Beneš, Krůtová)
  • Krůtová M. Clostridioides difficile: koncept jednoho zdraví v České republice
  • Polívková S. Závažné formy CDI
  • Stebel R, Vojtilová L. Dvanáct let využití transplantace střevní mikrobioty v klinické praxi
  • Beneš J. Nové DP diagnostiky a léčby CDI
 • Slavnostní zakončení Beneš, Štefan

● Kongresový sál II

 • ZA. ATB v době COVIDu (Kolář, Hobzová)
  • Kolář M. Indikace antibiotické léčby u kritické fáze covid-19
  • Htoutou Sedláková M. Dopad covidu-19 na bakteriální rezistenci
  • Doubravská L. Bakteriální superinfekce u pacientů s kritickým průběhem covid-19
  • Hobzová L. Výskyt nemocničních nákaz v době epidemie covid-19 a možnosti prevence
 • ZB. VARIA IV. Covid-19 (Dřevínek, Džupová)
  • Džupová O. Covid na ICU
  • Petráš M. Vysoká, ale časově omezená účinnost covid vakcín
 • ZC. Biomarkery infekcí (Holub, Záhorec)
  • Holub M. Známé a málo využívané ukazatele infekce v krevním obraze
  • Záhorec R. NLCR - významný ukazatel infekce
  • Tyll T. Mykomarkery - jejich praktické využití

Abstrakty (volně ke stažení)
ve formátu PDF

Abstrakty KMIL 2022

Ke stažení

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 17. 10. 2022