Úvodní stránka

29. ročník Mezioborového semináře Třeboň

A. Chrdle, 1. 11. 2022

Mezioborový seminář
Třeboň '23

Místo: Lázně Aurora, Třeboň
Čas: 18.-20. ledna 2023
Organizátoři: prim. Chrdle, dr. Šůs, dr. Chmelík
Podrobnosti (na stránce organizátora)

    Témata:
 • Středa 18. 1. 2023
  Superaktuality a kazuistické odpoledne
  Chtěli bychom představit jinou formu kazuistik - ve stylu komentovaných prezentací, kde ve dvou nebo třech místech se přednášející zastaví a nechá chvíli hovořit panel odborníků a je prostor pro dotazy z pléna. Vyzýváme odvážné přednášející, kteří mají zajímavou kazuistiku, aby se spojili s organizátory (poskytneme návod a templát).
 • Čtvrtek 19. 1. 2023
  Pohlavně přenosné nemoci sensu lato
  Zde se chceme věnovat nejen vlastním patogenům a jejich diagnostice a léčbě, ale také se podívat na STD v širším kontextu, včetně exotických STD, a nelze vynechat novinky v HIV a v diagnostice a léčbě virových hepatitid.
 • Pátek 20. 1. 2023
  Malá škola: Infekce, mikrobiologie a epidemiologie ve válce
  Kromě pojmenování, kde všude se dnes válčí bychom chtěli také oprášit znalosti z civilní obrany, abychom byli připraveli opravdu na všechno, protože většinou se stane to, co by nikdo nečekal. Jednotlivé bloky se budou věnovat boji s rezistencemi, válčení s dez/informacemi a neposlední řadě se chceme podívat na infekce spojené s válečnými konflikty. Téma je však úmyslně definované mnohoznačně a proto se těšíme na překvapivé aktivně příhlášené příspěvky i z těch nejméně očekávaných bojových front

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 1. 11. 2022