Úvodní stránka

Pracovní skupina pro konziliární činnost v infektologii

K. Herrmannová, M. Štefan, 14. 2. 2023

      Vážené kolegyně a kolegové,

      Konziliární činnost je nepostradatelnou a dynamicky se rozvíjející součástí oboru infekčního lékařství. Zahrnuje v sobě mimo jiné diferenciální diagnostiku infekčních chorob a tzv. antimicrobial stewardship (AMS). V tuto chvíli probíhají aktivity spíše individuálně v jednotlivých českých nemocnicích. Vnímáme potřebu vytvoření pracovní skupiny, která se tomuto tématu bude aktivně věnovat. Vytvoříme tak prostor, kde se budeme moci osobně setkávat, diskutovat a předávat si již nabyté praktické zkušenosti. Skupina je určena pro infektology-konziliáře včetně tzv. samostatně pracujících infektologů v nemocnicích a lékařů ve specializační přípravě. Vhodná je i pro ty, kteří s konziliární činností chtějí začít nebo je téma výrazně zajímá. Tímto bychom rádi vyzvali zájemce, aby se ozvali na e-mail hermina31.kh@gmail.com. Následně bude zorganizováno osobní setkání členů pracovní skupiny s předpokládanou frekvencí setkání dvakrát ročně.

Děkujeme
Kristýna Herrmanová
Marek Štefan

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 2. 2023