Úvodní stránka

Upozornění na výskyt závažných invazivních streptokokových infekcí

J. Beneš, O. Džupová, 28. 2. 2023

     Vážení kolegové,

      v letošním roce jsme zaznamenali několik případů neobvykle závažných onemocnění způsobených pyogenními streptokoky (Streptococcus pyogenes):

     ● 36letá žena byla přijata pro 4 dny trvající respirační infekci, zvracení, průjmy a narůstající dušnost. PCR vyšetření potvrdilo podezření na chřipku A; RTG nález prokázal lobární pneumonii. Velmi rychle se rozvinulo respirační selhání a septický šok, který se přes veškerou intenzivní péči nepodařilo zvrátit. Pacientka zemřela za 19 hodin od příjmu. Z hemokultury byl izolován S. pyogenes.

     ● 49letá žena bez závažných komorbidit byla přijata pro slabost, subfebrilie, kašel, bolesti na prsou a průjem; tyto obtíže se postupně zvětšovaly v průběhu 4 dnů, v době příjmu se přidružila kardiorespirační insuficience. Na RTG plic dominoval obraz lobární pneumonie. Hned po příjmu bylo nutné zahájit umělou plicní ventilaci. PCR vyšetření prokázalo chřipku B, z tracheálního aspirátu vyrostl masivně S. pyogenes. Tuto pacientku se podařilo zachránit.

     ● 41letý muž, bezdomovec ve stavu malnutrice, s rozsáhlými dekubity na hýždích a chronickou otevřenou ranou na pravém lokti. Po příjmu se navzdory antibiotické léčbě rozvinul septický stav s multiorgánovým selháním, který skončil exitem 5. den hospitalizace. S. pyogenes vyrostl v hemokultuře, ve výtěru z lokte i ve výtěru z kožních defektů na hýždi.

     ● 45letá žena, dosud zdravá. Onemocnění začalo mezotitidou, která byla léčena jen paracentézou bez antibiotik. Po dvou dnech se vyvinula purulentní meningitida, která se komplikovala hemiparézou, bez CT průkazu mozkové ischemie nebo krvácení. Z výtěru z krku, hemokultury a likvoru byl izolován S. pyogenes. Pacientka je dosud v intenzivní péči.

      Všichni nemocní byli léčeni beta-laktamovými antibiotiky v dobře účinném dávkovacím režimu. Průběh těchto infekcí připomíná spíše onemocnění vyvolaná pneumokoky nebo S. aureus produkujícím Pantonův-Valentinův leukocidin. Pyogenní streptokoky jsme dosud byli zvyklí považovat za relativně málo problémové bakteriální patogeny jednak proto, že většina jimi vyvolaných infekcí probíhá pod obrazem mírné nebo středně závažné infekce (tonzilitida, spála, pyodermie, erysipel apod.), a zadruhé proto, že u těchto infekcí bylo možné očekávat dobrou odpověď na léčbu běžnými antibiotiky, ideálně penicilinem. Případy závažných streptokokových infekcí – např. streptokokový syndrom toxického šoku nebo myositida vyvolaná tzv. masožravými streptokoky – se vyskytovaly vzácně.

     Nyní se zdá, že epidemiologická situace se mění: ECDC již v prosinci minulého roku vydala upozornění, že z různých evropských zemí přicházejí zprávy o výskytu podobných závažných streptokokových infekcí u dětí (Increase in Invasive Group A streptococcal infections among children in Europe, including fatalities; available at https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/increase-invasive-group-streptococcal-infections-among-children-europe-including).

 

      Doporučujeme proto následující opatření:

  • a) nepodceňovat invazivní infekce způsobené Streptococcus pyogenes;
  • b) informovat mikrobiologickou laboratoř o výskytu těchto infekcí; mikrobiologové mohou poslat zachycený kmen S. pyogenes do Národní referenční laboratoře pro streptokoky v SZÚ, a tam pak mohou pátrat po faktorech patogenity;
  • c) je pravděpodobné, že závažnost těchto streptokokových onemocnění souvisí s tvorbou toxinů; proto doporučujeme v léčbě těchto infekcí kombinovat beta-laktamové antibiotikum (penicilin) s antibiotikem inhibujícím proteosyntézu (klindamycin, linezolid);
  • d) při kritickém průběhu nemoci může pacientovi pomoci zavedení kontinuální hemodiafiltrace (CVVHD) již v časné fázi renálního selhávání.

 

Jiří Beneš, Olga Džupová
3. LF UK, FN Bulovka, Praha

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 2. 2023