Úvodní stránka

Diskuse k výskytu závažných invazivních streptokokových infekcí

J. Beneš, H. Rozsypal, 7. 3. 2023

      Vážené kolegyně a kolegové,

      v posledních měsících stoupá výskyt závažných infekcí vyvolaných Streptococcus pyogenes v USA [1], v Evropě [2,3], ale i v České republice [4]. Stoupající incidence streptokokových infekcí různé závažnosti byla zaznamenána především u dětí, ale postiženi mohou být i dospělí jedinci.

      V současné době vyzvala vedoucí NRL pro streptokoky v SZÚ, MUDr. J. Kozáková, pracovníky mikrobiologických laboratoří, aby posílali kmeny S. pyogenes, které byly zachyceny od pacientů i invazivní streptokokovým onemocněním. Současně požádala ředitelka Odboru protiepidemického Hygienické stanice hl. m. Prahy, MUDr. M. Marešová, aby orgány epidemiologické služby důsledně hlásily výskyt těchto onemocnění.

      Domníváme se ale, že to vše ještě nestačí. Nejde totiž jen o to, že těchto infekcí přibývá, ale také o to, že Streptococcus pyogenes se začíná chovat jinak, než jsme byli dosud zvyklí vídat:

  • Klinický průběh nemocí je jiný, objevují se formy nemoci, které známe u jiných původců (stafylokoků, pneumokoků), ale ne u pyogenních streptokoků.
  • Klinická odpověď na standardní léčbu (penicilin) je nyní pomalejší a méně spolehlivá, navzdory trvající dobré citlivosti streptokoků in vitro.

      Za této situace považujeme za vhodné přidat k mikrobiologickým a epidemiologickým opatřením i klinický aspekt, a proto zřizujeme tento diskusní chat, na který mohou přispívat klinici různých odborností (infektologové, pediatři, intenzivisté a další) a samozřejmě i mikrobiologové z celé republiky a vyměňovat si zkušenosti.

     Pořadatelé webových stránek si pouze vyhrazují právo nezveřejňovat příspěvky, které by byly svou formou či obsahem irelevantní.

      Pro čtení i vkládání diskusních příspěvků musíte potvrdit, že jste zdravotnickými profesionály. Prokážete to tím, že do políčka formuláře pro uživatelské jméno napíšete "zdravotnik" a do políčka pro heslo vložíte (malými písmeny) slovo, které se vám vybaví při vyslovení "JMÉNO RŮŽE":

[nápověda: ●●Y● I ●●●]
 
Jméno růže

      Citované zdroje:

  1. https://www.cdc.gov/groupastrep/igas-infections-investigation.html
  2. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON429
  3. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/increase-invasive-group-streptococcal-infections-among-children-europe-including
  4. https://szu.cz/aktuality/mudr-jana-kozakova-pro-ct-24-zvyseny-vyskyt-nakaz-streptokokem-skupiny-a-v-cr/
  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 3. 2023