Úvodní stránka

Kultivační nálezy a případy invazivních streptokokových infekcí v Nemocnici Strakonice, a.s.

E. Šimečková, J. Fleischmannová, R. Chalupa, V. Hána, M. Zbořil, 21. 3. 2023

     Za poslední 3 měsíce vidíme v laboratoři významný nárůst počtu streptokokových kultivačních nálezů - převládají ve výtěrech z krku a středouší.

Graf č. 1

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 2

      Invazivní závažné streptokokové infekce s neobvyklým průběhem jsme zaznamenali za poslední 2 měsíce také u dospělých pacientů:

      Žena, 59 let, bez komorbidit, 28. 12. 2022 ve večerních hodinách přivezena RZP na chirurgické oddělení k observaci po autonehodě. Již před nehodou pociťovala příznaky respiračního infektu a bolest pravého ramene. Vstupně zjištěno CRP 13 mg/l, horečka 38,5 °C, v krevním obraze výrazná leukopenie a trombocytopenie, zvýšená hladina neutrofilních tyčí. V průběhu následujícího dne se stav pacientky zhoršoval, zvracela, byla schvácená, hypotenzní, hyposaturovaná. Byla provedena řada vyšetření, závažnější traumatický nález, který by vysvětloval zhoršování stavu, nebyl prokázán. Ve večerních hodinách byla pacientka přeložena na ARO, byly odebrány hemokultury, podán meropenem, postupně došlo k rozvoji septického šoku (CRP 183 mg/l, PCT 142,72 ug/l) a ve velmi krátké době v noci nemocná umírá. Vyšetření na covid-19, chřipku a RSV bylo negativní. Z hemokultury a nosu byl izolován Streptococcus pyogenes, sekčně též z puchýřků na zádech a z výtěru z krku. Příčina smrti septický šok, zdroj sepse pitvou nezjištěn. Izoláty z krve, nosu a puchýřků byly odeslány do NRL pro streptokoky. Zatím potvrzen typ emm1, další testy probíhají.

      Zdravý, 32letý muž se 28. 2. 2023 při jízdě na toboganu udeřil do pravého lokte a způsobil si drobnou oděrku. 3.3. byl přijat k hospitalizaci na chirurgické oddělení pro rozsáhlý otok PHK v oblasti lokte a předloktí, teplota při příjmu 40,1 °C, CRP 267,9 mg/l, výrazná leukocytóza. Nasazen klindamycin i.v., a následující den po konzultaci ATB střediska proveden stěr z defektu na kultivaci, odběr hemokultur a přidán do terapie krystalický penicilin. 6. 3. ve stěru z defektu kultivačně prokázán S. pyogenes. Hemokultury zůstaly negativní. Přes včasné zahájení adekvátní ATB terapie ještě 6.3. přetrvávají vysoké hladiny zánětlivých markerů (CRP 253,8 mg/l, PCT 1,78 ug/l), otok ani zarudnutí neustupuje. 7.3. operační revize olekranonu-přítomny nekrotické fragmenty a podkožní kapsa jdoucí proximálně na mediální paži, délka cca 10 cm.

Graf č. 1

Obr. 1

Graf č. 1

Obr. 2

Graf č. 1

Obr. 3

      Muž, 72 let, s CHOPN a astmatem, 2. 3. 2023 přivezen RZP pro 3 dny se zhoršující dušnost, kašel a teploty do 39°C. Vzhledem k nízké saturaci je pacient přijat na ARO, odpoledne náhle hypotenzní, empiricky zahájena ATB (Ceftriaxon), postupná progrese respirační insuficience. V noci na 3.3. přes inotropní podporu progrese hypotenze, hyposaturace a 3.3. po půlnoci neočekávaně umírá. CRP při příjmu 72,8 mg/l, PCT negativní, covid-19, chřipka i RSV též negativní, antigen L. pneumophila a S. pneumoniae v moči negativní. V tracheálním aspirátu, ústech i nose následující den kultivačně prokázán S. pyogenes. Pitva byla indikována, ale na přání rodiny neproběhla.

 

Šimečková E.¹, Fleischmannová J.¹, Chalupa R. ², Hána V. ², Zbořil M.³ Cl-klinická mikrobiologie¹, chirurgické odddělení², ARO ³ Nemocnice Strakonice, a.s.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 21. 3. 2023