Úvodní stránka

Atestace z oboru infekční lékařství 2. května 2023 v Plzni

D. Sedláček, 2. 5. 2023

      Dne 2. května 2023 proběhly na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni atestační zkoušky z oboru infekční lékařství. Členy komise byli prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka, MUDr. Petr Prášil, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové a doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., přednosta KINCM FN a LF UK Plzeň a předseda atestační komise. Členové komise zkoušeli jak praktickou, tak teoretickou část atestační zkoušky. Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., emeritní přednosta Kliniky infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové, zástupce za ČLK, se pro úraz nemohl atestace zúčastnit.

      Atestaci z oboru Infekční lékařství úspěšně složilo všech 6 kolegů:

  • MUDr. Štěpán Cimrman (KZ Ústí nad Labem)
  • MUDr. Radka Jančová (Uherskohradišťská nemocnice)
  • MUDr. Barbora Králíčková (FN Bulovka)
  • MUDr. Hana Plocková (Nemocnice Třebíč)
  • MUDr. Helena Řádová (Nemocnice Jihlava)
  • MUDr. Martin Slížek (FN Bulovka)

      Všichni lékaři prokázali velmi dobré znalosti v oboru Infekční lékařství, pochvalu za výborné znalosti komise letos neudělila, neboť výsledky zkoušek byly velmi vyrovnané.

      Atestace již naštěstí probíhala bez nutnosti používat respirátory a další ochranné pomůcky.

Atestace z oboru infekční lékařství 2. května 2023

      Novým kolegům gratulujeme a přeje jim, aby nabyté a dále rozvíjené znalosti infekčního lékařství využili co nejlépe ve své každodenní praxi pro dobro svých nemocných, ale i pro udržení vysoké prestiže našeho oboru.

     V Plzni 2. května 2023 doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.,
předseda atestační komise

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2. 5. 2023