Nárůst streptokokových infekcí u dětí včetně závažných manifestací

Z. Blechová, 20. 5. 2023


V souvislosti s prezentovanými případy invazivních streptokokových infekcí u dospělých bychom chtěli upozornit na atypické závažné průběhy v dětské populaci. Důsledkem téměř tři roky trvajících pandemických restrikcí došlo ke zvýšené vnímavosti dětí k virům a bakteriím. V posledním roce způsobilo atypické mimosezónní epidemie s vyšší než prepandemickou incidencí více patogenů [1]. Současný nárůst infekcí způsobených streptokoky skupiny A se objevil na pozadí zvýšené cirkulace respiračních virů, zejména RSV a chřipky [2]. Pro zimní měsíce a předjaří je sice vzestup počtu těchto infekcí typický, od začátku letošního roku byl však z mnoha zemí Evropy včetně České republiky hlášen zvýšený výskyt nejen běžných forem streptokokových infekcí (spály, angíny), ale rovněž závažných invazivních klinických forem včetně několika úmrtí v dětské populaci [3,4]. Závažnost onemocnění vyvolaného S. pyogenes je ovlivněna kombinací řady faktorů, kromě jiného genetickými faktory hostitele, mírou expozice agens a specifickou virulencí kmene [3]. Riziko invazivity streptokokových onemocnění narůstá typicky v souvislosti s primárními virovými infekcemi, především varicelou. [5]

Spektrum nemocných na dětském oddělení Kliniky infekčních, tropických a parazitárních infekcí Fakultní nemocnice Bulovka je sice podobné pediatrickým oddělením, která rovněž izolují pacienty s infekčními problémy, specifické je však péčí o nemocné s varicelou. V posledních desetiletích jsme se však dosud nesetkali s kumulací závažných superinfekcí v tak krátkém časovém období jako v těchto měsících.

Během tří měsíců (od 18. 12. 2022 do 22. 3. 2023) bylo na našem oddělení hospitalizováno šest dětí ve věku 1,5-8 let s bakteriální superinfekcí Streptococcus pyogenes sk. A, jež se projevila mezi 4. až 6. dnem varicely. Ve všech případech se jednalo o rozsáhlé flegmonosní postižení kůže a podkoží s primárním zdrojem v impetiginizované varicelózní pustule. Navzdory časnému zahájení kombinované parenterální léčby penicilinem (ve dvou případech potencovaným aminopenicilinem) s klindamycinem (linezolidem) došlo ve všech případech k další lokální progresi postižení a tvorbě abscesu, v jednom případě k nekróze uzliny. Nejzávažněji bylo postiženo nejmladší dítě přijaté pro dušnost a febrilie s nálezem lobární pneumonie a mediastinitidy. Hemokultury byly pozitivní pouze u dvou dětí, v ostatních případech bylo agens zachyceno z kožních stěrů nebo hnisu. Typizací v NRL SZÚ byly zjištěny ve třech případech genotypy emm1, emm2, emm12. Lze předpokládat, že v současném trendu hraje roli též problematická dostupnost penicilinových antibiotik jako léků první volby. Tato bývají nahrazována širokospektrými nebo bakteriostatickými a v některých případech i z hlediska rezistence neúčinnými přípravky. Nárůst závažných invazivních komplikací vytváří v současnosti tlak na časné zahájení antibiotické léčby i při podezření na běžnou streptokokovou infekci, zejména angínu nebo spálu.

Všechny zmiňované (i další zachycené) případy streptokokových komplikací varicely měly tyto společné rysy:

     Na prezentované případy z našeho i jiných pracovišť je třeba nahlížet v kontextu neexistující surveillance invazivních infekcí vyvolaných S. pyogenes v České republice. NRL pro streptokoky oslovila laboratoře zabývající se bakteriologickou diagnostikou, aby zasílaly izoláty S. pyogenes od invazivních onemocnění k monitorování situace. Prvotní podnět však musí vycházet z ambulancí a klinických pracovišť indikujících daná vyšetření a následně požadujících jejich typizaci v NRL.

Z použité literatury:

  1. Taylor A, Whittaker E The changing epidemiology viruses in children during the COVID-19 pandemic a canary in a COVID time. Pediatr Infect Dis J 2022;41:e46-48
  2. UKHSA Research and analysis: Group A streptococcal infections: first update on seasonal aktivity in England, 2022 to 2023. dec 15,2022. https://www.gov.uk/government/publications/group-a-streptococcal-infections-activity-during-the-2022-to-2023-season/group-a-streptococcal-infections-report-on-seasonal-activity-in-england-2022-to-2023
  3. Group A streptococcal infections: seventh update on seasonal activity in England. Vydáno 15. 5. 2023. (cit. 16. 5. 2023) Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/group-a-streptococcal-infections-activity-during-the-2022-to-2023-season/group-a-streptococcal-infections-seventh-update-on-seasonal-activity-in-england
  4. Aktuálně z NRL pro streptokokoky. Dostupné online: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/03/2.3.23-iGAS-na-web-SZU.pdf (pdf)
  5. Laupland KB, Davis HD, Low DE, Schwartz B Green K, McGeer A: Invasive group A streptococcal disease in children and association with varicella-zoster-virus infection. Pediatrics 2000; 105:e60

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP