Úvodní stránka

Vzpomínka na bývalého primáře infekčního oddělení docenta Poljaka

L. Rožnovský, 24. 5. 2023

 
 
 
 
doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.
        Dne 20. května 2023 zemřel ve věku 96 let nestor ostravské a československé infektologie
doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.
Docent Poljak pracoval na infekčním oddělení v Ostravě-Porubě od 70. let minulého století, dlouhodobě byl primářem oddělení a současně krajským odborníkem pro obor infekčních chorob, docenturu získal v roce 1988, kdy obhájil dizertační práci o klíšťové encefalitidě. I po odchodu do starobního důchodu v 90. letech se nadále aktivně zajímal o dění na klinice, pravidelně se zúčastňoval klinických seminářů, na kterých nás udivoval svými rozsáhlými teoretickými znalostmi a cennými postřehy z klinické praxe, a to nejen z oboru infekční lékařství. Docent Poljak dlouhodobě vyučoval infekční lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, byl autorem několika učebních textů, z nichž nejcennější je kniha „Manuál infekčních nemocí“ z roku 2000, která se stala srozumitelnou učebnicí mediků nejen olomoucké univerzity. Byl aktivní v přednáškové i publikační činnosti během svého zaměstnání, ale i po odchodu do důchodu. Obdivuhodné byly jeho rozsáhlé jazykové znalosti, dokonalou znalost angličtiny a němčiny využíval při překladech odborných textů.

      Docent Poljak byl společenský, přátelský a ochotný poradit i mladším kolegům na klinice. V osobním životě se zajímal o českou literaturu, o sport, byl fanouškem Baníku Ostrava, věnoval se turistice a byl velmi dobrým tanečníkem.

Věnujte prosím docentu Poljakovi, spolu s kolegy Kliniky infekčního lékařství v Ostravě, tichou vzpomínku.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 24. 5. 2023