Výběrové řízení na místo přednosty/přednostky Kliniky infekčních nemocí FN Hradec Králové

21. 8. 2023


Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisují výběrové řízení na místo přednosty/přednostky Kliniky infekčních nemocí. Více informací včetně široké škály benefitů naleznete zde:
https://www.fnhk.cz/kariera?id=1728.

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP