Nová podoba webové stránky infektologie.cz

H. Rozsypal, 30. 8. 2023


Průčelí domů na Malém náměstí v Praze

Směs stylů v průčelí domů na Malém náměstí Starého Města pražského

Vážené čtenářky a vážení čtenáři webové stránky, milí přátelé,

během minulého týdne jste si mohli všimnout změny outfitu naší webové stránky. Převléknutí do tzv. responzivního formátu umožňuje pohodlné čtení obsahu nezávisle na zařízení používaném uživatelem. Stránka je primárně připravována pro stolní počítač a notebook, při otevření v mobilu se její obsah musí přeskupit do bloků seřazených nad sebe.

V posledních dvou letech řada zdravotnických organizací (ČLK, SZÚ) zmodernizovala design svých webových stránek. Jistě jste si u nich všimli, že velkým problémem je začlenění staršího obsahu do nové stránky. Nová stránka přináší jen nový obsah. Nejjednodušší pro programátora je do nové stránky zařadit odkaz na předchozí web a obě stránky nechat oddělené. Abych neodstřihl informace za téměř 15 let, je současné řešení kompromisem mezi moderní úpravou a zachováním funkčnosti starších podstránek. Po loňském stěhování z domény infekce.cz na novou adresu bylo prioritou zachovat funkčnost stránky i přes změnu domény a nový hosting. Práce na modernizaci stránky se zdržela, proto se zpožděním nabízím náhradu. Velikostí písma a přizpůsobováním podoby použitému zařízení, věřím, splňuje požadavky na moderní web.

Nemám tolik času, abych starší příspěvky přeformátoval, spokojte se tedy s hybridní konstrukcí, u níž starší stránky zachovají svůj dobový vzhled, ale jsou standardně vyhledány a zobrazeny.

Současný stav mně trochu připomíná osud staveb, např. domů na Malém náměstí na pražském Starém Městě. Tyto domy mají románské základy, gotickou dispozici, renesanční okna, barokní fasády a klasicistní portály. Obrázek zachycuje příklad mísení stylů u čtyř historických domů. Vlevo je rokoková fasáda Richtrova domu, vedle něj je okrové a žluté průčelí domu U Zlaté lilie, v němž naopak dominují raně barokní prvky. Třetí v pořadí je dům U Zlaté koruny s vrcholně barokním tříosým průčelím dekorovaným štukovou výzdobou. Průčelí je typicky barokně zakončené atikou s vikýřovým štítem a vázami. Čtvrtý dům - U Černého koníčka - je příkladem klasicistní architektury. V každém patře je trojice oken s trojúhelníkovými štíty a v druhém patře stříškovitými římsami. Průčelí je zakončeno mělkou kšiltovitou stříškou a střízlivým trojúhelníkovým štítem s roztáhlým půlkruhovým oknem.

Vyhledávač i nadále bude poskytovat relevantní výsledky.

Aby vám stránky spolehlivě sloužily, snažte se prosím dodávat aktuality, opravovat chyby a doplňovat nedostatky.

Hanuš Rozsypal, webmaster a redaktor infektologie.cz

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP