Atestace z oboru infekční lékařství 15. listopadu 2023 v Praze

J. Beneš, 15. 11. 2023


Atestace z oboru infekční lékařství 15. listopadu 2023 v Praze

Radujme se, veselme se!

V současné době plné katastrofických zpráv přichází i jedna zpráva milá a dobrá: Dne 15. listopadu 2023 úspěšně složili atestační zkoušku z infekčního lékařství tito kolegové (abecedně):

Zkušební komisi tvořili doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc, (z 2. LF UK), doc. MUDr. Stanislav Plíšek, PhD, (z LF HK, zde vystupoval jako zástupce ČLK a akreditační komise), doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc, (z LF Plzeň) a prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc, (z 3. LF UK, která tyto atestace organizovala). Praktickou část zkoušky zajistila doc. MUDr. Olga Džupová, PhD. Členové zkušební komise se jednomyslně shodli, že všichni zkoušení prokázali velmi dobré znalosti z oboru infekčního lékařství.

Všem novým infektologům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším životě!

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Atestace z oboru infekční lékařství 15. listopadu 2023 v Praze

 

P.S. Příští atestace na jaře 2024 bude podle rozpisu pořádat 2. LF UK (doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.).

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP