Úvodní stránka

Uplynulé domácí akce roku 2017

2017

Leden 2017

 • 18. 1. 2017
  Vzdělávací akce IPVZ o virových hepatitidách A a E, akce č. 207071111, Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
  Téma: Epidemiologie virových hepatitid A a E
  Pořádá: IPVZ
  Hlavní organizátor: Dr. Polanecký
  Podrobnosti a přihláška

 • 21. 1. 2017
  8. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP, Praha (Konferenční centrum City)
  Téma: lidský mikrobiom, imunitní systém
  Pořádá: ČGPS
  Hlavní organizátor: Dr. Čepická Líbalová

  8. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP, 21. 1. 2017

  Pozvánka, přihláška a podrobnosti

 • 25.-27. 1. 2017
  Třeboň ´17, 25. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
  Témata: Historie a osobnosti české infektologie. Infekce pohybového aparátu. Nové a znovu se objevující infekce
  Organizátoři: prim. Chmelík, dr. Chrdle, dr. Šůs
  Odborný garant: SIL, SEM, SLM
  Podrobnosti a přihláška na www.tmos.cz

  Mezioborový seminář Třeboň 2017

  Skončil jubilejní 25. mezioborový seminář Třeboň ´17

Únor 2017

 • 7. 2. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Sepse a septický šok
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Prof. Holub, Dr. Trmal
  Program

 • 7.-10. 2. 2017
  19. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
  Témata: Sepse, součástí je 4. postgraduální kurz sester v intenzivní péči a 14. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči
  Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě
  Předseda organizačního výboru: Prim. Kula

  19. ročník Colours of Sepsis

Březen 2017

 • 7. 3. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Legionelózy
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Drašar, prof. Beneš
  Program

 • 13.-17. 3. 2017
  Kurz Novinky v Infekčním lékařství, KICH, Jihlavská 20, Brno
  Pořádá: LF MU Brno
  Koordinátor: Prof. Husa
  Podrobnosti a přihláška (na stránce www.med.muni.cz)

Duben 2017

 • 4. 4. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie: Malárie
  Pořádá: SEM, SIL, ČPS (Česká parazitologická společnost)
  Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, Dr. Stejskal
  Program

Květen 2017

 • 2. 5. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: HIV/AIDS
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, doc. Rozsypal
  Program (ve formátu .pdf)

 • 3.-5. 5. 2017
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
  Pořádá: SIL
  Organizátoři: Prof. Beneš, doc. Plíšek

 • 10.- 12. 5. 2017
  XLV. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
  Pořádá: ČHS
  Podrobnosti na stránce Congress Prague

 • 11. 5. 2017, 10,00-18,00
  Mezinárodní konference Nemocnice Na Bulovce, posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky (pavilon 15), Praha
  Téma: Epidemie 21. století
  Pořádá: Nemocnice Na Bulovce a Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR
  Organizátor: Mgr. Lukáš Gibiec
  Pozvánka a program (ve formátu .pdf)
  Potvrzení účasti do 7. 5. 17 na e-mailovou adresu: lukas.gibiec@seznam.cz


  Mezinárodní konference Nemocnice Na Bulovce Epidemie 21. století

 • 13. 5. 2017
  Klostridiový den - 3. ročník, Praha
  Témata: Laboratorní a klinické problémy infekce vyvolané Clostridium difficile
  Odborný garant: SLM, SIL, ČIS
  Organizátor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Program (ve formátu .pdf)
  Přihláška (ve formátu .docx)

 • 16.-18. 5. 2017
  Mezikrajský seminář epidemiologů Pardubice 2017, hotel Zlatá štika, Pardubice
  Pořádá: SEM, KHS Pardubického kraje
  Organizátorky: Dr. Křížová, dr. Hégrová
  Podrobnosti na stránce SEM

Červen 2017

 • 6. 6. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Lymeská borelióza
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Doc. Krbková, doc. Pícha, dr. Kybicová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 14.-16. 6. 2017
  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko
  Pořádá: Klinika infekčných chorob Bratislava
  Odborní garanti: SSI, SIL, Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotnickej univerzity Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská komora sestier a porodných asistentiek
  Témata: Virové hepatitidy, HIV, emergentní infekce, preventabilní onemocnění, parazitární onemocnění, varia
  Podrobnosti na stránce kongresu

  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko, 14.-16. 6. 2017

Říjen 2017

 • 3. 10. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Očkování
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Částková, prof. Beran, dr. Blechová, dr. Kosina
  Program (ve formátu .pdf)

 • 5.-7. 10. 2017
  XIII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
  Pořádá: Česká vakcinologická společnost
  Podrobnosti na www.vakcidny.cz

  XIII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 5.-7. 10. 2017

 • 18. 10. 2017
  Mělnický infektologický den, Liblice
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Koordinátorka: Prim. Zítová
  Odborný garant: SIL
  Pozvánka a program (ve formátu .pdf)

  Mělnický infektologický den

 • 25.-27. 10. 2017
  VI. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017, Konferenční centrum City, Praha
  Témata: Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly, nově se objevující infekční onemocnění, infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence, antiinfektiva a rezistence, infekční onemocnění preventabilní očkováním, HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy, pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice, aktuality v oborech
  Odborný garant: SEM, SIL, SLM
  Hlavní organizátor: Dr. Křížová
  Podrobnosti na stránce kongresu

  6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

Listopad 2017

 • 7. 11. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Vliv zoonóz na zdraví člověka
  Pořádá: SEM
  Koordinátoři: Dr. Trmal, dr. Vlčková, doc. Bardoň, doc. Karpíšková
  Program (ve formátu .pdf)

 • 9.-10. 11. 2017
  4. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
  Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
  Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
  Podrobnosti (na stránce FN Plzeň)

 • 11. 11. 2017
  Seminář o antibiotické léčbě, Praha
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
  Odborný garant: SIL
  Organizátor: prof. Beneš
  Pozvánka
  Program (ve formátu .pdf)

 • 23.-25. 11. 2017
  XXV. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů, Imperial Hotel, Ostrava
  Pořádá: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
  Podrobnosti na stránce kongresu

  XXV. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů

Prosinec 2017

 • 5. 12. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM, SEM
  Koordinátor: Doc. Růžička

 • 12. 12. 2017; 10,00
  Odborný konzultační den o problematice papilomavirů, Vestec u Prahy, kinosál centra BIOCEV, Průmyslová 595
  Pořádá: NRL pro papilomaviry a polyomaviry, ÚHKT, Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK
  Koordinátorka: Dr. Tachezy
  Odborný garant: SEM
  Pozvánka a program
  Upozornění: Uzávěrka registrací je 6. 12. 2017

 • 15.- 17. 12. 2017
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2018