Zpět na úvodní stránku

Principy mitigace pandemie chřipky

15. 11. 2009, M. Vít

Ministerstvo zdravotnictví ČR

      V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu Pandemic (H1N1) 2009 a sezónní chřipky opakovaně upozorňuji na to, že Česká republika – stejně jako ostatní státy EU – přistoupila k mitigaci (a to již v září 2009), to znamená k praktickému uplatňování zmírňování důsledků pandemie chřipky. Na základě tohoto přístupu je třeba s okamžitou platností důsledně postupovat podle následujících pravidel, neboť jejich nedodržování by nadále vedlo k neindikovanému přetěžování zdravotního systému:

      (1) V NRL pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze budou vyšetřovány a konfirmovány pouze vzorky biologického materiálu od pacientů se závažným průběhem Pandemic (H1N1) 2009, kteří jsou současně hospitalizováni ve zdravotnických lůžkových zařízeních a dále ve výjimečných případech vysoce rizikové kontakty s touto infekcí.

      (2) Vyšetřování biologického materiálu v ostatních případech, pokud bude indikováno, zajistí laboratoře uvedené v příloze 1. Tyto laboratoře hlásí pozitivní výsledky do NRL pro chřipku v definovaném formátu (o němž budou co nejdříve informovány).

      (3) Lůžková zdravotnická zařízení budou poskytovat zdravotní péči pouze pacientům uvedeným v bodě 1.

      (4) Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost zajistí symptomatickou léčbu pacientů, jejichž zdravotní stav nebude vyžadovat hospitalizaci. Odběry biologického materiálu na virologické vyšetření u těchto pacientů obecně nejsou indikovány. Pokud však existují důvody pro odběr (na základě individuálního uvážení ošetřujícího lékaře), bude postupováno dle bodu 2.

      (5) Pacienti, kteří netrpí závažným chronickým onemocněním a mají chřipkové příznaky, budou ponecháni v domácí léčbě.

      (6) Odběrové soupravy, které jsou k dispozici na KHS jsou určeny pouze pro odběr vzorků v rámci sentinelového sledování ARO/ILI vyhlášeného HH nikoliv paušálně pro odběry k vyšetřování Pandemic (H1N1) 2009.

      (7) K monitorování výskytu Pandemic (H1N1) 2009 bude počínaje dnem 20. 11. 2009 spuštěna internetová aplikace „Pandemie“ (http://pandemie.mzcr.cz/. Rozsah požadovaných dat ke sledování, event. další podrobnosti Vám budou zaslány následně. Systém hlášení ARI/ILI zůstává ve standardním režimu.

      (8) Tento pokyn se netýká programu virologické surveillance vyhlášené pokynem hygienika ČR (č.j. 35522/2009/OVZ ze dne 18. 8. 2009), která probíhá sentinelovým způsobem ve všech krajích ČR dle zavedeného režimu, přičemž uvedené vyšetřování i nadále zajišťuje NRL pro chřipku.

      S pozdravem

MUDr. M. Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně.      Rozesláno 5. 11. 2009 pod č.j. 50832/2009-OVZ-37.0-5.11.09      Pracoviště provádějící PT PCR:

 • Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice o.z. oddělení klinické mikrobiologie, Ústí n. L.
 • Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
 • Virologie ZÚ Praha
 • VIDIA Diagnostika, Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha-Černý Most (Poliklinika Parník – Černý Most)
 • SEDIUM s.r.o., Laboratoř molekulární biologie, Železničního pluku 1361, Pardubice
 • Aliatros s.r.o., mikrobiologická diagnostická laboratoř molekulární biologie, Poliklinika Centrum Lípa – Nové Butovice, Seydlerova 2451/11 (Petržílkova 2451/11), 155 00 Praha 5
 • Sérologická laboratoř OKM FN Brno
 • Laboratoře Mikrochem a.s., Nezvalova 2, 772 00 Olomouc
 • BIO-PLUS, s.r.o., Lazaretní 6, 615 00 Brno
 • Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8
 • Zdravotní ústav Ostrava
 • Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice
 • P&P LAB a.s., Máchova 2129/32, 741 01 Nový Jičín
 • HELA-CZ, Nerudova 1093, 278 01 Kralupy nad Vltavou
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • ÚKM+ÚKBD Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
 • Zdravotní ústav Ústí nad Labem, Na Kabátě 229 (budova 229), 400 11 Ústí n. L.-Severní terasa
 • KlinLab, s.r.o., U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
 • Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

      Související dokumenty - pokyny hlavního hygienika:

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 15. 11. 2009