Zpět na úvodní stránku

Zjednodušená metodika získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv ČR

7. 9. 2014

      Stručná informace má poskytnout jednoduchý návod, jak získat léčivé přípravky ze zásoby vybraných antiinfektiv a (antidota) fomepizolu, které nejsou registrovány a distribuovány na našem trhu.

      Jsou to

 • antibotulinní sérum (Botulism Antitoxin Behring) - na botulismus
 • lidský hyperimunní globulin proti VZ viru (Varitect CP) - na expozici novorozence varicelou
 • cykloserin (Cykloserin) - na MDR tuberkulózu
 • rifampicin i.v. (Eremfat) - na tuberkulózu bez možnosti orálního příjmu
 • kapreomycin (Capreomycin) - na MDR tuberkulózu
 • clofazimin (Lamprene) - na MDR tuberkulózu a mykobakteriózy
 • pentamidin (Pentacarinat) - na pneumocystózu, leishmaniózu, trypanosomózu
 • meglumin antimonát (Glucantime) - na leishmaniózu
 • prazikvantel (Cesol) - na cestodózy (teniózu)
 • primachin (Primaquine) - na malárii.

      Pro zajištění dostupnosti těchto léčivých přípravků byl zvolen model specifických léčebných programů (SLP). Jeho žadatelem je Toxikologické informační středisko (TIS) při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Z Ministerstva zdravotnictví (MZ) ČR mu byl poskytnut účelový příspěvek (dotace), kontrolu nad průběhem vykonává MZ a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nákup a prodej léčivých přípravků je svěřen lékárně VFN, ale v zájmu nepřetržité dostupnosti jsou deponovány v TIS VFN.

Kontakt:

  Klinika pracovního lékařství, VFN Praha
Na Bojišti 1
Praha 2
Tel.: 224 91 92 93, 224 91 54 02
Fax: 224 91 45 70
E-mail: tis@vfn.cz
 

      Zdravotnické zařízení, kde vznikla potřeba aplikace neobvyklého léku, osloví TIS VFN telefonicky a s písemnou žádostí (formulář [příloha 2 ve formátu .pdf]) o poskytnutí léčivého přípravku, zajistí dopravu léku k pacientovi a lék podá. Lékárna VFN následně vystaví fakturu zdravotnickému zařízení, doprava léčivých přípravků k pacientovi bude hrazena zdravotnickému zařízení z prostředků zdravotního pojištění. Dodatečně lékař zdravotnického zařízení podá zprávu o použití a nežádoucích účincích, nejlépe formou propuštěcí zprávy (na základě čehož musí předkladatel SLP, tedy TIS VFN, informovat poskytovatele dotace [MZ ČR] a SÚKL).

      Úplnou metodiku naleznete zde: http://www.tis-cz.cz/images/stories/PDFs/metodika_vzniku.pdf (ve formátu .pdf)

      Stav zásob poskytovaných antiinfektiv naleznete zde: http://www.tis-cz.cz/images/stories/PDFs/antiinfektiva_a_fomepizol.pdf

Související zprávy:

 • Pohotovostní zásoba antiinfektiv pro Českou republiku (24. 10. 2013) [zde]
 • Galský J, Beneš J, Rozsypal H: Seznam esenciálních antiinfektiv a pohotovostní zásoba antiinfektiv - dva různé projekty (24. 10. 2013) [zde]


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 9. 2014