Zpět na úvodní stránku

Klostridiový den 2015

      Dne 11. dubna 2015 se ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze konal mezioborový seminář věnovaný problematice klostridiové kolitidy a transplantace stolice. Tuto akci po odborné stránce garantovaly tři odborné společnosti ČLS JEP: Společnost infekčního lékařství, Česká internistická společnost a Společnost pro lékařskou mikrobiologii. Na semináři se sešlo 113 účastníků z různých oborů, zejména kliničtí mikrobiologové, infektologové, gastroenterologové a epidemiologové.

Klostridiový den 2015

Organizátoři

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
přednosta Interního oddělení
Thomayerovy nemocnice, Praha 4
Prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie,
FN Motol, Praha 5
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.,
přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha 8

Sponzorující firmy

Sponzoři

Přednášky

      Seznam přednášejících a názvů přednášek:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš: Úvodní slovo
prim. MUDr. Otakar Nyč: CDI včera, dnes a zítra
prof. MUDr. Jiří Beneš: Význam střevního mikrobiomu
MUDr. Jiří Vejmelka: Indikace pro transplantaci stolice
doc. MUDr. Pavel Kohout: Technické provedení transplantace
MUDr. Sylvia Polívková: Vyšetření dárce stolice
MUDr. Pavel Polák: Zkušenosti s transplantací stolice ve FN Brno
prim. MUDr. Otakar Nyč: Laboratorní diagnostika CDI
Mgr. Marcela Krůtová: Výskyt epidemicky významných ribotypů CD v ČR
MUDr. Vlastimil Jindrák: Evropská metodika surveillance infekcí vyvolaných C. difficile a jeji implementace v ČR
MUDr. Vilma Benešová: CDI z pohledu nemocničního epidemiologa
MUDr. Jiří Drábek: Endoskopická diagnostika CDI
doc. MUDr. Vladimír Zbořil: CDI komplikující idiopatická zánětlivá onemocnění střeva (IBD)
prof. MUDr. Jiří Beneš: Doporučené postupy a ATB režimy používané u CDI
doc. MUDr. Zdeněk Beneš: Ukončení semináře

      Podklady přednášek (ve formátu PDF) jsou určeny pro účastníky semináře, kteří obdrželi přístupové heslo. K otevření prezentací se klikne na náhled prvního diapozitivu.

O. Nyč: CDI včera, dnes a zítra     J. Beneš: Význam střevního mikrobiomu

J. Vejmelka: Indikace pro transplantaci stolice     P. Kohout: Technické provedení transplantace

S. Polívková: Vyšetření dárce stolice     P. Polák: Zkušenosti s transplantací stolice ve FN Brno

O. Nyč: Laboratorní diagnostika CDI     V. Jindrák: Evropská metodika surveillance infekcí vyvolaných C. difficile a jeji implementace v ČR

V. Benešová: CDI z pohledu nemocničního epidemiologa     J. Drábek: Endoskopická diagnostika CDI

V. Zbořil: CDI komplikující idiopatická zánětlivá onemocnění střeva (IBD)     J. Beneš: Doporučené postupy a ATB režimy používané u CDI

Koloskopický obraz klostridiové kolitidy

Pseudomembranózní kolitida      Pseudomembranózní kolitida

Pseudomembranózní kolitida v koloskopickém obraze
(vyšetřil J. Drábek)

"Benešovy dekrety 2015"

      Protože kromě prof. MUDr. Jiřího Beneše a doc. MUDr. Zdeňka Beneše přednášela na semináři ještě MUDr. Vilma Benešová (jde o shodu jmen, všichni tři jsou navzájem nepříbuzní), rozhodli se organizátoři shrnout hlavní myšlenky semináře do souboru nazvaného Benešovy dekrety.

  1. CDI *) je důležitá nozokomiální i komunitní infekce s významnou mortalitou.
  2. Příčinou úmrtí na CDI je jednak těžký průběh (toxické megakolon), jednak rekurence.
  3. Pro sledování epidemiologických souvislostí (včetně výskytu hypervirulentních kmenů) je vhodná ribotypizace a MLVA. Tato vyšetření provádí ÚLM FNM Praha.
  4. Základním opatřením omezujícím šíření CDI je mytí rukou.
  5. Metronidazol je vhodný pro léčbu lehkých CDI, primoinfekcí, u nekomplikovaných forem nemoci.
  6. Vankomycin a fidaxomicin jsou spolehlivé varianty léčby vhodné pro léčbu závažných průběhů CDI a/nebo léčbu rizikových pacientů.
  7. Transplantace stolice není metodou léčby CDI, nýbrž metodou sloužící k profylaxi rekurencí CDI.
  8. Transplantace stolice má velkou budoucnost (nejen u CDI)!
     *) CDI je běžně používaný akronym znamenající „Clostridium difficile infection“.
  V. Benešová, Z. Beneš, J. Beneš

Přílohy

Související odkazyZpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 18. 4. 2015