Úvodní stránka

Stav očkování v České republice k 1. 1. 2018

H. Rozsypal, 31. 12. 2017

      Vzhledem k tomu, že uplynulý rok přinesl množství novinek v očkování, rozhodl jsem se, že hlavní téma webových stránek pro začátek roku 2018 bude vakcinologie.

      Vakcinologie určitě není opomíjeným tématem, vychází úspěšný a prakticky orientovaný časopis Vakcinologie, aktuální informace se průběžně objevují na stránce České vakcinologické společnosti (www.vakcinace.eu), ale cítím, že je nutné zjednodušeně připomenout některá témata pro naše lékaře, kteří se problematikou očkování primárně nezabývají.

      Krom dvou doporučení České vakcinologické společnosti (o očkování proti pertusi a klíšťové encefalitidě) uvádím dvě důležité novinky v očkovacím kalendáři. Kromě plného znění vyhlášky a dotyčné části zákona se zvýrazněnými změnami naleznete v aktualitě Komentář k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlášce č. 355/2017 Sb. stručné shrnutí důležitých faktů. Doporučení a zákony se budou nacházet v sekci Odborná témata a dokumenty > Doporučené postupy.

      V průběhu uplynulého podzimu se očkovalo proti chřipce tetravalentní vakcínou (Vaxigrip Tetra), která obsahuje oproti klasické trivalentní vakcíně dva vakcinální kmeny chřipky typu B.[1] Důvodem je společná cirkulace dvou odlišných linií chřipkového viru B s omezenou zkříženou protekcí. Virus chřipky typu B tvoří 23 % cirkulujících chřipkových virů, přičemž je obtížné predikovat, která z obou linií bude v následující sezóně dominovat. [2]

      Trumenba je další vakcína proti meningokoku B.[3] Princip účinku spočívá stejně jako u dosud používané vakcíny Bexsero na navození tvorby protilátek proti rekombinantnímu fúznímu proteinu fHbp Neisseria meningitidis sk. B. Oporti vakcíně Bexsero byl ve vakcíně Trumemba použit ještě jeden rekombinantní lipoprotein, aby se lépe pokryla variabilita meningokoků.[4] Ve vakcíně Bexsero je pokrytí variability zajištěno ještě třemi jinými složkami. Je určena pro děti od 10 let věku a dospělé (Bexsero již od 2 měs. věku). Podává se ve třech dávkách ve schématu 0-2-6 měsíců.

Tab. 1: Stav očkování k začátku roku 2018

Vakcína Infekce Indikace, věk Schéma Zavedení Efekt
Pravidelná očkování (národního imunizačního programu [NIP])
povinná (9)
hexavakcína: DTaP-IPV-Hib-HBV (Infanrix hexa, Hexacima, k 1. přeočkování: Infanrix, k 2. přeočkování: Boostrix polio) diftérie 1. a 2. rok (3 dávky), 6. rok a 11. rok 3+2 (od 8 týdnů, za 2 měsíce, ve 12.-13. měsíci, 1. přeočkování (DTaP) v 6. roce, 2. přeočkování (DTaP + IPV v 11. roce) 1946 plošně eliminace
tetanus 1952 plošně bez výskytu
pertuse 1958 plošně vyskytuje se
poliomyelitida 1952 plošně 1961 eliminace
infekce vyvolané Haemophilus influenzae b 2001 plošně ojedinělé případy
virová hepatitida B 2001 plošně dramatický pokles výskytu
trojvakcína: MMR (Priorix) spalničky 2. a 5. rok 1+1 (13.-18. měsíc a 5. rok) 1969 jedna dávka
1974 dvě dávky
2013, 2017 epidemie
zarděnky 1982 dívky
1986 plošně
2013 prakticky eliminace
příušnice 1985 plošně epidemie
nepovinná hrazená (2)
konjugovaná vakcína proti pneumokoku PCV (Synflorix, Prevenar 13) pneumokoková onemocnění 1. a 2. rok 6 týd.- 6 měs.: 0-1-2 měs., 4. dávka za 6 měs. nebo 0-2-8 měs.; 7-11 měs.: 2 dávky v odstupu 1 měs., 3. dávka v 2. roce; 1-5 let: 2 dávky v odstupu 2 měs. 2010 doporučeno pokles výskytu o 80 % u dětí do 1 roku
vakcína proti HPV (Cervarix, Silgard, Gardasil 9) karcinom děložního čípku, anu 13-14 let 2 dávky (2. za 5-13 měs.) 2012 dívky
2018 plošně
v budoucnu
Další možnosti u dětí
vakcína proti meningokoku B (Bexsero, u starších >10 let i Trumenba) invazivní meningokoková onemocnění 1. nebo 2. rok, dále >13 let ≤6 měs.: 3 dávky, >6 měs.: 2 dávky 2014 v ČR dostupná individuální ochrana
vakcína proti meningokoku A, C, W-135, Y (od 6 týdnů Nimenrix, od 2 let Menveo) (2. rok a) >13 let obecně 1 dávka, individuálně lze zvážit druhou dávku
rotavirová vakcína (Rotarix, Rotateq) rotavirová gastroenteritida od 6. týdne 2 dávky (Rotarix), 3 dávky (Rotateq)
vakcína proti VHA (Havrix, Vaqta, Avaxim) virová hepatitida A obecně >1 rok 2 dávky v odstupu 6-12 (resp. 18) měs., v kombinované vakcíně 0-1-6 měs. vysoce imunogenní, protektivita 15-20 let, možná celoživotní
vakcína proti VZV v rámci MMRV (Priorix Tetra) plané neštovice
vakcína proti klíšťové encefalitidě (FSME-Immun, Encepur) klíšťová encefalitida >3 roky (lze i dříve) 3 dávky (2. za 1-3 měs., 3. za 5-12 měs. [FSME-Immun] nebo za 9-12 měs. [Encepur], přeočkování à 3, pak à 5 let) 1990 v ČR první zájemci individuální ochrana dítěte
Pravidelná očkování a další možnosti u dospělých
tetanový anatoxin (Tetavax, Tetanol Pur) tetanus přeočkování à 10-15 let 2014 v ČR dostupná individuální ochrana před tetanem
kombinovaná vakcína proti tetanu, difterii a pertusi (Boostrix, Adacel) pertuse, difterie, tetanus 1× v dospělosti a zvláště III. trimestr těhotenství (mezi 28. a 36. t.t.), popř. ihned po porodu 1 dávka individuální ochrana před pertusí a tetanem; ochrana novorozence a kojence před pertusí
vakcína proti viru varicely a zosteru (VZV) (Varilrix) plané neštovice vhodné u mladých žen, které neprodělaly neštovice 2 dávky (v odstupu 6 týdnů, >4 týdny) vyloučení varicely kolem porodu
vakcína proti chřipce (Vaxigrip Tetra, popř. jiná) chřipka každoročně na podzim 1 dávka/ rok
konjugovaná vakcína proti pneumokoku: PCV(13) (Prevenar 13) pneumokoková onemocnění ≥65 roků 1 dávka 1983 registrace polysacharidové vakcíny
2011 registrace 13valentní konjugované vakcíny
u osob ≥65 let: 75% účinnost proti invazivním onemocněním, 45% proti pneumoniím
vakcína proti viru varicely a zosteru (VZV) (Zostavax) pásový opar ≥49 roků 1 dávka
vakcína proti klíšťové encefalitidě (FSME-Immun, Encepur) klíšťová encefalitida 3 dávky (2. za 1-3 měs., 3. za 5-12 měs. [FSME-Immun] nebo za 9-12 měs. [Encepur], přeočkování à 3-5 let) 1990 v ČR první zájemci individuální ochrana
vakcína proti HPV (Cervarix, Silgard, Gardasil 9) karcinom děložního čípku mladší ženy 3, event. 2 dávky (0, 2, 6 měsíců, resp. 2. za 5-13 měs.)

      Pokud by někdo z kolegů chtěl doplnit nebo opravit zde uvedené informace, rád jeho příspěvek umístím. Údaje v tabulce je možné opatřit vysvětlivkami. Tabulku bych rád s Vaší pomocí průběžně aktualizoval, aby stále odrážela současný stav očkování u nás (protože aktualizovaný očkovací kalendář ještě není k dispozici ani na mnohých oficiálních stránkách).


Literatura

  1. Údaje o přípravku Vaxigrip Tetra na webové stránce SÚKL (online). (citováno 31. 12. 2017). Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0131426.
  2. Smetana J. Novinky a aktuality v očkování? Kde jinde než na podzim v Hradci Králové. Vakcinologie. 2017;11(3):142-143.
  3. TRUMENBA - nová vakcína proti meningokokům B (online). (citováno 31. 12. 2017). Dostupné z: https://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2014_23.htm.
  4. Údaje o přípravku Trumenba na webové stránce SÚKL (online). (citováno 31. 12. 2017). Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0222259.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 31. 12. 2017