Úvodní stránka

Rapivab v lékárně Toxikologického informačního centra

H. Rozsypal, 25. 1. 2018

      V lékárně Toxikologického informačního centra (TIS) při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze lze získat pro pacienty s chřipkou nepřijímající per os, např. na mechanické ventilaci, antivirotikum peramivir (RapivabTM).

      Rapivab (fy Seqirus) se podává jednorázově 600 mg v i.v. infuzi po dobu 15-30 min. do 48 hodin od nástupu příznaků chřipky. U pacientů s poruchou funkce ledvin (ClCr<50 ml/min.) se dávka redukuje. Léčivý přípravek je distribuován v balení 3 amp à 200 mg/20 ml a v pohotovostní zásobě bylo 25. 1. 18 k dispozici 9 balení.

      Zjednodušená metodika získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv ČR je na zdejší stránce.

Externí odkazy

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 25. 1. 2018