Úvodní stránka

Doporučený postup profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců uveden v platnost

H. Rozsypal, 13. 7. 2018

      Definitivnímu schválení DP profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců v dubnu 2018 bránily určité okolnosti, které se jevily důležité pro bezvýhradné využívání doporučeného postupu v praxi. Jako překážka se ukázaly jisté limity podání hyperimunního imunoglobulinu proti varicele těhotným ženám.

      V jednáních s distributorem bylo dosaženo přijatelných podmínek v zásobování Varitectem. Vzhledem k doporučené dávce pro gravidní ženu 0,2 ml/kg bylo ujednáno, že v Toxikologickém informačním středisku VFN v Praze je deponováno 10 ampulí à 5 ml, v konsignačním skladu TIS v Olomouci 5 ampulí a v lékárně Nemocnice Na Bulovce (NNB) v Praze minimálně 5 ampulí. Lék může být dodán na kterékoli pracoviště nejpozději do 24 hodin.

      Přes Poradní orgán pro antiinfektiva (POAI) při SÚKL byl podán podnět k změně SPC léčivého přípravku Varitect pro nesoulad SPC s doporučeným postupem i obecně zavedenou praxí. Situace byla projednána v rámci sekce registrací SÚKL ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR). Předkladatel specifického léčebného programu (SLP) je připraven upravit žádost v tomto smyslu, ale výsledek se nejspíše pozdrží vzhledem k nedořešené metodice Odboru zdravotních služeb (OZS) MZ ČR.

      Indikace podání těhotným ženám v souladu s vědeckými poznatky a ve shodě se všemi zahraničními doporučeními uvedené v novém národním doporučeném postupu mají posloužit jako oprávněný argument pro přijetí úhrady plátci zdravotní péče v zahájených jednáních.

      Doporučený postup byl výborem SIL odsouhlasen, v dubnu 2018 nabídnut jako návrh a nyní předložen jako platný dokument schválený čtyřmi odbornými společnostmi.


Odkaz

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 13. 7. 2018