Úvodní stránka

Ukončení diskuse nad Doporučeným postupem diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

H. Rozsypal, 31. 12. 2018

      Nazrál čas k uzavření diskuse k nově vydanému Doporučenému postupu (DP) diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Příspěvek mohl jednoduše vložit každý bez omezení.

      Předložený doporučený postup shrnuje ověřené diagnostické metody, hodnocení laboratorních vyšetření a účinné a bezpečné způsoby léčby. Reflektuje současný stav vědomostí o borrelióze a lokální podmínky, přičemž se zásadně neliší od oficiálních zahraničních doporučení. Nemůže vyčerpat všechny klinické eventuality a v tom samozřejmě (jako každý doporučený postup) ponechává prostor pro individuální a racionální řešení konkrétních složitých situací.

      Problematika borreliózy je rozsáhlá a množství dílčích a různě spolehlivých pozorování vyžaduje kritické hodnocení. Časem se mohou některé poznatky zužitkovat, jiné se ukáží jen jako zajímavost a jiné jako omyl. Jistěže poznání problematiky borreliózy bude pokračovat, do té doby jsou nabízené postupy dostatečně účinné a spolehlivé. I když je situace složitá a infekce si některá svá tajemství ponechává, není důvod k přeceňování významu některých diagnostických metod, pozorování (např. nebezpečí vertikálního přenosu) nebo prosazování absurdně dlouhé doby léčby, která má své negativní dopady pro léčeného jedince i pro populaci (vliv nadužívání antibiotik na mikrobiální rezistenci).

      Diskuse byla bohužel od začátku nastavena konfrontačně. Žádný příspěvek ale nebyl natolik za hranou, aby si jej pro informaci nemohli přečíst všichni. Zazněly námitky autorům víceméně známé i přísná a ne příliš oprávněná kritika. Navíc osočování lékařů z nezájmu o pacienty, urážky o nekompetentnosti či ignoranci autorů (nebo obecně na adresu lékařů), patetické soudy o „zmařených životech“ a výhružná zvolání ve stylu Jana Sladkého Koziny („nebudeme dále tolerovat řízenou či neřízenou likvidaci lidských životů“) spíše zabrzdil věcný dialog. Právě to nepochybně odradilo lékaře, aby se zapojili do diskuse nebo vysvětlování. Po autorech nelze požadovat, aby průběžně reagovali na očerňující příspěvky, proto nabízíme souhrnnou dopověď hlavní autorky.

      Diskuse je uzavřena, ale webová stránka je k dispozici. Tématu lymeské borreliózy se budeme věnovat, jsme otevřeni příspěvkům. Ty mohou být zveřejněny po redakční úpravě a případně s korekcí či komentářem, aby vyjadřovaly oficiální odborné stanovisko.

      Děkuji autorům slušných a věcných komentářů. Mnohé přinejmenším ukazují, že problematika borreliózy a její léčby není jednoduchá a jednoznačná. To ovšem nesmí být důvod k urážení těch, kteří svědomitě pečují o pacienty a choroby posuzují nejen z úzkého pohledu jediné možné diagnózy. Pokud některé informace a nabízené odkazy posloužily k nalezení podnětů pro přemýšlení, pak diskusní fórum alespoň částečně splnilo účel.      Doporučený postup vyšel v tištěné formě v časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Formát pro citování:

  • Krbková L, Kybicová K, Pícha D, Roháčová H, Smíšková D. Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Klin mikrobiol inf lék 2018;24(3):88-99.


      Odkaz na doporučený postup na zdejší webové stránce:

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 31. 12. 2018