Úvodní stránka

Komentář k diskusi nad Doporučeným postupem diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

L. Krbková, 31. 12. 2018

      Vážení diskutující k Doporučeným postupům diagnostiky a léčby lymeské borreliózy,

      cílovou skupinou čtenářů uvedených DP jsou na prvním místě praktičtí lékaři a odborníci z řad lékařů, kteří mají v péči pacienty s tímto onemocněním. DP tedy není určen specialistům, kteří se nad rámec svého oboru problematice věnují, ať již na poli klinickém, mikrobiologické diagnostiky či léčebných postupů.

      Proto speciální metody a navíc pouze doplňkové jako LTT a ELISPOT, nebo i přímo průkazy nukleové kyseliny borrelií různými způsoby polymerázové řetězové reakce nejsou diskutovány podrobně. Navíc je provádějí pouze specializované laboratoře za účelem výzkumným, nikoliv v běžném testovacím režimu. Tam stále platí dvoustupňové sérologické metody – ELISA a Western blot.

      Nechvalně se vyjadřovat o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – jednoho z nejvýznamnějších světových zdravotnických center pro kontrolu nemocí se svou evropskou variantou v podobě ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) – je v diskusi zcela nevhodnou poznámkou. Světový kongres odborníků na LB v Atlantě byl skutečně na vysoké úrovni, řada přednášejících či diskutujících pocházela z nejvýznamnějších amerických i evropských univerzitních center.

      Důležité citace jsou uvedeny, okrajové nikoliv. Práce prof. Bojara, doc. Bartůňka i RNDr. Hulínské nejsou aktuální a ani jeden z nich již není aktivní na poli LB.

      Kongenitální forma borreliózy nebyla prokázána, borrelie byly v plodech nalezeny, ale práce jsou staré 20 až 30 let. V současnosti není průkaz imunologické reakce u plodu s následkem vrozeného postižení. Novější práce sledování séropozitivních těhotných a následně jejich dětí neprokázaly statisticky významný rozdíl mezi nemocnými, séropozitivními a zdravými matkami. Rovněž retrospektivní studie dětí s vrozenými vývojovými vadami srdce nedávají důkaz o tom, že vada by byla důsledkem léčené či neléčené LB.

      Naprosto nesouhlasíme s tvrzením, že se nezajímáme o pacienty. V našem oboru je nemocný pojímán komplexně a podrobná diferenciální diagnostika u každého zasahuje i do příbuzných oborů. To, že někteří pacienti se upnou na jednu nemoc a i po jejím vyloučení a potvrzení jiné diagnózy, např. autoimunitního onemocnění, se nechtějí své domnělé diagnózy vzdát, je věc jiná.

      Zmínky o nedokonalém popsání jiných klíšťových infekcí jsou ireleventní, neboť doporučení je o lymeské borrelióze, nikoliv o anaplazmóze a jiných infekcích.

      Na příspěvky anonymů či jedinců pod různými přezdívkami neodpovídáme. I když pan Petr neuvedl celé jméno, velmi si jeho příspěvků a poznámek vážíme, oponovat zarytým pěstovatelům kultu chronické LB není jednoduché, i když na většinu jejich citací je opravdu minimálně několik prací, které to vyvracejí.

  Za autorský tým DP diagnostiky a léčby LB:
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.


      Doporučený postup vyšel v tištěné formě v časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Formát pro citování:

  • Krbková L, Kybicová K, Pícha D, Roháčová H, Smíšková D. Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Klin mikrobiol inf lék 2018;24(3):88-99.


      Odkaz na doporučený postup na zdejší webové stránce:

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 31. 12. 2018