Úvodní stránka

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

K. Herrmannová, 9. 1. 2019

      Praktický návod pro chřipkovou sezónu (vycházející z aktuálních doporučení IDSA 2018) má jasně odpovědět na čtyři otázky:

 1. Koho vyšetřit na chřipku?
 2. Jak správně diagnostikovat chřipku?
 3. Koho a kdy léčit pro chřipku?
 4. Jaká jsou specifika ČR v hrazení péče?


Diagnostika

Pacient ambulantní hospitalizovaný
Koho vyšetřit? naléhavě ● osoby s vysokým rizikem komplikací prezentující se s ILI symptomy, pneumonií či nespecifickými respiračními příznaky *)
● osoby s ILI symptomy (bez nutnosti přítomnosti horečky) s exacerbací chronického onemocnění či přítomností komplikací chřipky
● všechny osoby s příznaky ARO (pneumonie nevyjímaje) s horečkou či bez
● všechny osoby přijaté pro zhoršení kardiopulmonálních onemocnění (astma, CHOPN, ICHS, srdeční selhání)
● všichni imunokompromitovaní pacienti (ve vysokém riziku komplikací) s respiračními symptomy (s horečkou či bez)
● všichni již hospitalizovaní pacienti, u nichž se kdykoliv během hospitalizace projeví respirační příznaky
vhodné ● osoby s nízkým rizikem komplikací s příznaky ILI, pneumonií či nespecifickými respiračními příznaky, u nichž výsledek ovlivní rozhodnutí o podání antivirové léčby a zamezí neindikované preskripci antibiotik  

     *) osoby s vysokým rizikem komplikací chřipky:

 • děti <5 roků, především však <2 roky
 • osoby >65 let
 • osoby s chronickým onemocněním srdce (vyjímaje arteriální hypertenzi), plic (včetně astmatu), jater, ledvin, krve, dále u metabolických poruch (diabetes mellitus) a s neurologickými onemocněními
 • osoby s imunodeficitem, včetně sekundárních způsobených léky či infekcí HIV
 • těhotné ženy a ženy do dvou týdnů po porodu
 • děti a adolescenti, kteří jsou na terapii aspirinem či léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou
 • obézní osoby s BMI >40 kg/m2
 • osoby žíjící v domovech důchodců, oddělení následné péče a jiných typech seniorského bydlení

Pacient ambulantní hospitalizovaný
Jaký materiál? ● Nazofaryngeální výtěr – nejvhodnější typ výtěrového materiálu – stírací tampón, flocked swab UPV:
● endotracheální aspirát, BAL (i v případě negativního výsledku z HCD)
Jakým testem? ● Molecular assay
● RIDT
● RT-PCR, RT-PCR multiplex

      V diagnostice chřipky NEPOUŽÍVAT

 • detekci antigenu (immunofluorescence assay),
 • kultivaci viru ani
 • sérologické testy.


Terapie

     Léčíme bez odkladu pacienty se suspektní či potvrzenou chřipkou (nezávisle na vakcinačním statusu).

Pacient ambulantní hospitalizovaný
U koho zahájit léčbu? naléhavě ● s těžkým či progredujícím průběhem
● s vysokým rizikem komplikací
● dítě <2 roky
● dospělý >65 let
● těhotná žena a žena do 2 týdnů po porodu
●  kdokoliv nezávisle na délce příznaků
vhodné ● bez rizika komplikací
 • mající průběh kratší než 48 hodin
 • mající symptomy a sdílející domov s osobami ve vysokém riziku komplikací
 • zdravotničtí pracovníci se symptomy, kteří se starají o pacienty s vysokým rizikem komplikací
 
Čím léčit? ● oseltamivir (perorální léčba) - TamifluTM 75 mg tbl: 1 tabletu po 12 hodinách
 • nekomplikovaná chřipka: délka 5 dní
 • při vysokém riziku komplikací a těžkém průběhu: délka 5 a více dní (není specifikováno)
● zanamivir (inhalační) - RelenzaTM: 2× denně 2 inhalace (2× 10 mg/den)
  ● peramivir (intravenózní) - RapivabTM (podrobnosti na zdejší stránce Rapivab v lékárně Toxikologického informačního centra)

      Pro léčbu chřipky se NEDOPORUČUJÍ

 • kortikosteroidy (pouze v případě jiné indikace) ani
 • imunoglobuliny (k rutinnímu užití).

     Specifika ČR: I přes doporučení k léčbě je nutné si uvědomit, že kdo nespadá do vybraných skupin, musí si léčbu hradit sám.

Co bude hrazeno ze zdravotního pojištění? Preskripční omezení do 01/2018 - oseltamivir (TamifluTM), zanamivir (RelenzaTM):
lék je hrazen ze zdravotního pojištění v léčbě influenzy A a B
● u pacientů starších 1 roku, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, a
● u následujících skupin pacientů:
 • děti s cystickou fibrózou;
 • děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě;
 • dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci;
 • pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.


Zkratky

Zkratkavýznam
AROakutní respirační onemocnění
BALbronchoalveolární laváž
BMIbody mass index
CHOPNchronická obstrukční plicní nemoc
HCDhorní cesty dýchací
ICHSischemická choroba srdeční
IDSAInfectious Diseases Society of America
ILIchřipce podobná onemocnění, influenza-like illnesses
RIDTrychlý test k detekci chřipky, Rapid Influenza Detection Test
RT-PCRkvantitativní polymerázová řetězová reakce, Real-time Polymerase Chain Reaction
UPVumělá plicní ventilace


Literatura

 • Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, Englund JA, File Jr TM, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 update on diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and institutional outbreak management of seasonal influenza. Published CID, 12/19/2018. (cited 8. 1. 2019). Available from: https://www.idsociety.org/practice-guideline/influenza/.

   

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 9. 1. 2019