Úvodní stránka

Nový Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen

8. 12. 2019

      Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen vydává Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně po oponování a schválení výbory tří odborných společností: Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP, České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP a České neonatologické společnosti (ČNeoS) ČLS JEP. Nahrazuje doporučený postup z dubna 2009 (Holub M, Aster V, Roubalová K, Záhumenský J, Radina J. Doporučený postup pro diagnostiku a terapii genitálního herpesu u žen. Vydán: duben 2009). Po deseti letech odráží nové poznatky v léčbě, oproti předchozímu je podrobnější a přispívá k lepší standardizaci postupů v léčbě a minimalizaci rizika přenosu. Řeší základní klinické situace - iniciální a recidivující genitální herpes u imunokompetentních žen, rozlišuje rozdíly v přístupu k HIV pozitivním ženám podle stupně imunodeficitu a podle současné antiretrovirové léčby (ART), sjednocuje přístup - speciálně postavení antivirové léčby a císařského řezu - u těhotných žen a ošetřování novorozence ve dvou scénářích - při zachovalé plodové vodě a po odtoku plodové vody.

  Gustav Klimt: Danae

Odkaz

  • Holub M, Arientová S, Rozsypal H, Labská K, Mašata J, Kacerovský M, Zach J. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen. Datum vydání: 8. 12. 2019.
    [Úplný text, dokument PDF]

Formát pro citování

  • Holub M, Arientová S, Rozsypal H, Labská K, Mašata J, Kacerovský M, Zach J. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen. Datum vydání: 8. 12. 2019. [cit. ..-...-.... (datum)]. Available from: https://infektologie.cz/DPHSV2-19.htm

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 12. 2019