Úvodní stránka

Aktuální informace o dostupnosti remdesiviru

A. Chrdle, M. Holub, H. Rozsypal, 27. 9. 2020

      Na stránce Sekce nemocničních lékárníků byla 26. 9. 2020 jako reakce na nedostatek remdesiviru zveřejněna zpráva prof. Černého o novém nastavení systému pro distribuci remdesiviru z centrálnich zásob MZd: http://www.nemlek.cz/index.php/categoryblog/875-informace-k-dostupnosti-remdesiviru-v-r.

      Problematické je indikační kritérium o "době od vzniku příznaků nemoci pět a méně dní". Podání do pěti dnů od počátku příznaků nebylo limitací ani v jedné ze tří placebem kontrolovaných studií, na jejichž základě byl remdesivir podmínečně schválen. Ze studií vzešlo omezení pro pacienty na UPV a ECMO. Remdesivir je

  • u těžké formy covidu-19 (tj. pneumonie s oxygenoterapií) účinný,
  • u středně závažných forem (tj. pneumonie bez oxygenoterapie) sporně účinný (vzhledem metodickým problémům studie) a
  • u pacientů s kritickou formou (UPV, ECMO) zatím bez prokázaného benefitu.

Kritérium o zahájení do pěti dnů by nemělo být uvedeno!

      Předseda SIL doc. Plíšek intenzivně řeší větší podíl schvalování indikací remdesiviru infektology v jednotlivých krajích. Tvoří se nová elektronická žádanka.

     Související zprávy:

      Zkratky: UPV - umělá plicní ventilace, ECMO - extrakorporální membránová oxygenace

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 22. 9. 2020