Úvodní stránka

Plánovací scénář Budoucnost oboru Infekční lékařství

M. Štefan, 10. 3. 2020

      V příloze poskytuji zájemcům k dispozici svoji závěrečnou práce MBA studia na téma "Budoucnost infekčního lékařství". Tato práce byla jedním z podkladů pro vypracování recentně zveřejněného návrhu koncepce oboru kolektivu autorů (zde). Obecná část se zabývá problematikou strategie a pojmům s ní souvisejících. Pro infektology bude zajímavější speciální část, která podrobně rozebírá minulost, současnost i budoucnost oboru Infekční lékařství v České republice i v zahraničí. Vycházel jsem zejména z dostupných tuzemských odborných zdrojů kolegů infektologů, kterým tímto velmi děkuji. Konkrétní závěry a doporučení vyjadřují mé osobní názory na budoucnost oboru.

  • Štefan M. Plánovací scénář Budoucnost oboru Infekční lékařství. Závěrečná práce. European School of Business & Management SE 2019. pp. 69. (pdf verze)

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 10. 3. 2020