Úvodní stránka

Aktualizovaná informace pro atestanty a jejich školitele

J. Beneš, 29. 6. 2021

      Navazuje na předchozí informaci ze dne 26. 5. 2021.

      Vzhledem k tomu, že MZ ČR dosud neodsouhlasilo naši žádost o zrušení atestačních prací pro vzdělávací program vydaný v roce 2018, platí pro všechny lékaře, kteří se hlásí na podzimní termín atestací, povinnost napsat atestační práci. Atestační práce může být nahrazena odborným článkem publikovaným v recenzovaném časopise, je-li uchazeč uveden jako první nebo korespondující autor.

      Atestační práce nebo publikovaný odborný článek musí být podle Vyhlášky MZ ČR č. 282/2019 Sb. odevzdány na Oddělení postgraduálního vzdělávání LF UK v Plzni spolu s ostatními náležitostmi nejpozději 60 dní před stanoveným termínem atestační zkoušky (11.-12. 11. 2021), v praxi tedy nejpozději v pátek 10. 9. 2021.

      V Praze, 28. 6. 2021

  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.,
předseda SOR v roce 2021

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 6. 2021