Úvodní stránka

Doporučení k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19

24. 8. 2021

      Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS), České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM) k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19

      Úplný text (ve formátu .pdf)


Závěry pro praxi

      Existují dvě různá použití možných dodatečných dávek vakcín proti onemocnění covid-19:


1. Aplikace dodatečné, třetí dávky u osob plně očkovaných, po prvních základních dávkách vakcíny v případech, kdy počáteční imunitní odpověď po základním schématu by nemusela být dostatečně účinná. Podle DP to přichází v úvahu:

 • středně těžká a těžká imunosuprese, jako např.
  • aktivní léčba pro zhoubný solidní nádor a hematologické malignity,
  • nemocní v riziku po transplantacích orgánů nebo kmenových buněk,
  • chronické stavy jako je asplenie nebo chronické renální selhávání může být spojeno s různou úrovní imunosuprese,
 • středně těžké a těžké primární imunodeficity (dle konkrétní situace a indikace klinického imunologa),
 • pokročilá nebo neléčená infekce HIV,
 • stavy vyžadující imunosupresivní terapii včetně chemoterapeutik, zejména antiproliferačních, terapie vysokými dávkami systémových kortikosteroidů (denní dávka ≥20 mg prednisonu nebo jeho ekvivalentu), některé druhy biologické léčby (anti-B, anti-T-lymfocytární terapie).

      V případě nově zahájeného očkování výše uvedených osob, je doporučena aplikace třetí dávky vakcíny v rozmezí 4-8 týdnů po druhé dávce u vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria. Aplikace dodatečné (třetí) dávky je možná nejdříve za 4 týdny po poslední dávce základního schématu očkování. Maximální interval pro podání třetí dávky nebyl stanoven. Vakcínu se doporučuje aplikovat, jakmile bude pro přeočkování k dispozici. Pro dodatečnou dávku by měla být využita stejná vakcína jako pro základní schéma, je-li k dispozici. Pokud není k dispozici, lze použít jakoukoli, v Evropě registrovanou mRNA vakcínu, kterou lze použít také pro třetí dávku u osob očkovaných vakcínou Vaxzevria. V současné době nejsou k dispozici údaje, které by podporovaly použití další dávky vakcíny po primární vakcíně Janssen COVID-19 u imunokompromitovaných pacientů.

      Aplikace dodatečné dávky by měla být vždy individuálně posouzena. Provedení očkování musí být vždy na základě dobrovolného rozhodnutí očkovaného.


2. Aplikace posilovací dávky (booster) vakcíny u ostatních plně očkovaných osob, u kterých hrozí oslabení imunity v čase a možný kontakt s novými variantami viru (delta mutace SARS-CoV-2 viru). Je doporučeno těmto nejzranitelnějším skupinám osob:

 • senioři ve věku 65+ let,
 • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
 • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,
 • zdravotníci a pracovníci v zařízení sociálních služeb.

      Aplikaci posilovací (booster) dávky doporučujeme za 8–12 měsíců po poslední dávce základního očkovacího schématu. V případě promeškání doporučeného intervalu je možné posilovací dávku aplikovat kdykoli později. Pro posilovací dávku doporučujeme v případě mRNA vakcín, použít stejnou mRNA vakcínu jako byla použita pro základní schéma očkování. V situacích, kdy tato vakcína nebude dostupná, lze vzájemně mRNA vakcíny pro booster dávku zaměnit. Pro posilovací dávku u osob očkovaných vektorovou vakcínou se doporučuje aplikace jedné dávky mRNA vakcíny. Posilovací dávku je možné aplikovat simultánně v jeden den spolu s vakcínou proti chřipce, vždy však do jiného aplikačního místa.

      U zdravotníků a pracovníků v zařízeních sociálních služeb doporučujeme přeočkování zejména těm osobám, které v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělaly.

     Účinnost dodatečných dávek v prevenci infekce není známa.


     Podepsáni:

 • Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. za ČVS ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. za ČSAKI ČLS JEP
 • MUDr. Pavel Dlouhý za SIL ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. za SEM ČLS JEP

      Úplný text (ve formátu .pdf)

     Formát pro citování:

 • Chlíbek R, Stříž I, Dlouhý P, Pazdiora P. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS), České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM) k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19. Vydáno 23. srpna 2021. (citováno ... . ... . 202..) Dostupné z: https://infektologie.cz/zprava21-45.htm

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 24. 8. 2021