Úvodní stránka

Přehled platné legislativy o karanténních opatřeních po kontaktu s covidem-19

30. 8. 2021

      Vzhledem k nepřehledné situaci v legislativě nabízíme rekapitulaci metodických pokynů HH a mimořádných opatření MZd ČR k zabránění šíření covidu-19. K tomuto tématu se vztahují tyto tři dokumenty:

Metodický pokyn o karanténních opatřeních po kontaktu s covidem-19 s náležitou ochranou dýchacích cest

      Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest

     Vydán 11. února 2021.

      Úplný text (ve formátu .pdf)


Mimořádné opatření o nařízení a ukončení izolace a karantény

      Mimořádné opatření upřesňuje

  • (v odst. I) okolnosti nařízení izolace,
  • (v odst. II) podmínky ukončení izolace
  • (v odst. III) podmínky rozhodující o nařízení karantény a
  • (v odst. IV a V) podmínky, kdy se karanténa nenařizuje.

     Vydáno 26. února 2021.

      Úplný text (ve formátu .pdf)


Mimořádné opatření o změně obsahu mimořádných opatření z března 2021

      Mimořádné opatření mění obsah mimořádných opatření z 1., 5., 15. a 22. března 2021.

     Vydáno 22. května 2021.

      Úplný text (ve formátu .pdf)


Lhůty pro stanovení výjimky z antigenního nebo RT-PCR testování

      Údaje znázorněné infografikou vycházející z Mimořádného opatření 24. 5. 2021 jsou platné a v aktualitě z 26. 5. 2021.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 30. 8. 2021