Úvodní stránka

Mezioborové stanovisko k použití imunomodulátorů v léčbě covidu-19 (10. 1. 2022)

P. Dlouhý, 19. 1. 2022

     Úplný text je zde:

      Dokument se týká těchto léčiv:

  • Dexamethason
  • Baricitinib
  • Tocilizumab
  • Anakinra

Nositelé mezioborového stanoviska

      Mezioborové stanovisko je dokumentem společně vydaným pěti odbornými společnostmi.

  • Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
  • Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP
  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
  • Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP

      Podepsáni jsou předsedové zúčastněných odborných společností.


Odkaz

     Formát pro citování:

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 19. 1. 2022