Úvodní stránka

Stanovisko SIL ČLS JEP k použití antivirotik v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 (11. 1. 2022)

P. Dlouhý, 19. 1. 2022

     Úplný text je zde:

      Dokument se týká těchto léčiv:

  • remdesiviru (Veklury)
  • molnupiraviru (Lagevrio)

Odkaz

     Formát pro citování:

  • Stanovisko SIL ČLS JEP k použití antivirotik k léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19. Vydáno 11. 1. 2022. (citováno ... . ... . 202..) Dostupné z: https://infektologie.cz/zprava22-07.htm

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 19. 1. 2022