Úvodní stránka

Aktuální postup při očkování rizikových pacientů

L. Petroušová, 16. 10. 2018

Legislativa: hrazení vakcinace u rizikových pacientů

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, platnost od 1. 1. 2018:

Pojištěnci - rizikoví pacienti, tj. osoby

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie)
 • po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
mají hrazené očkování proti
 • invazivním meningokokovým infekcím
 • pneumokokovým infekcím
 • invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu b
 • proti chřipce.
Vakcinace zůstává dobrovolná.

Kdo a jak?

 • Očkovat může lékař, který má k dispozici kód výkonu.
 • Všechny vakcíny jsou neživé, aplikují se intramuskulárně.
 • 14denní rozestupy mezi jednotlivými vakcínami jsou dostatečné.
 • Vakcíny lze aplikovat i simultánně.
 • S výhodou je vakcinace před plánovanou splenektomií.
 • Pokud pacient podstupuje chemoterapii, má se očkovat 14 dnů před nebo 3 měsíce po skončení terapie.

Za kolik? Aneb vykazování

 1. kód výkonu = 02125
 2. kód ZULP = očkovací látka (OL):
  • IPO: Prevenar 13
  • menB: Trumenba nebo Bexsero
  • menACWY: pouze Nimenrix
  • Hib: Hiberix
  • chřipka dle sezóny
 3. kód diagnózy
  • hyposplenismus nebo asplenie:
   • vrozená: Q89.0
   • získaná: D73.0
  • autologní nebo allogenní transplantace kmenových hemopoetických buněk: Z94.8
  • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti: zatím nedefinováno
  • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci: Z86.1

Očkování proti pneumokokovým infekcím

Tabulka 1: Očkování proti pneumokokovým infekcím

Očkovací látka léčivý přípravek kód očkovací látky schéma očkování výše úhrady poznámka
PCV(13) Prevenar 13 OL 0149868 1 dávka 1513,94 Kč příznak zvýšené úhrady pouze u této vakcíny = "T"

 • 23valentní vakcína (Pneumo 23) má nyní ukončenou registraci. Pokud je některý pacient již touto vakcínou naočkován, přeočkuje se 13valentní vakcínou, minimálně za 12 měsíců.
 • Vyšetření protilátek po očkování má minimální vypovídající hodnotu, tudíž nemá smysl.

Očkování proti meningokokovým infekcím

Tabulka 2: Očkování proti meningokokovým infekcím

Očkovací látka léčivý přípravek kód očkovací látky schéma očkování výše úhrady poznámka
Men A,C,W,Y Nimenrix OL 0193236 2+0 (do věku 12 týdnů: 2+1) s odstupem minimálně 2 měsíců mezi dávkami; přeočkování za 5 let 1207,89 Kč
Menveo OL 0168331 >2 roky věku: 1 dávka 1193,50 Kč od prosince 2018
Men B Trumenba OL 0222254 >10 let věku: 3+0, odstupy mezi dávkami 1 měsíc a minimálně 4 měsíce po druhé 2463,54 Kč na každou dávku
Bexsero OL 0193805 dle věku:
2–5 měsíců: 3+1;
6–23 měsíců: 2+1;
>2 roky: 2+0

Očkování proti infekcím vyvolaných Haemophilus influenzae typu b

Doprovodný text na SÚKL: Očkování je hrazeno osobám s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), u pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, u pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Tabulka 3: Očkování proti hemofilovým infekcím

Očkovací látka léčivý přípravek kód očkovací látky schéma očkování výše úhrady poznámka
Hib Hiberix OL 0054227 1 dávka 356,70 Kč mimo SPC, využití v rámci specifického léčebného postupu

Očkování proti chřipce

 • Každoročně, před začátkem chřipkové sezóny
 • Tetravalentní vakcína
 • Vhodnější vakcíny štěpené (obsahují vnitřní i zevní antigeny) proti vakcínám subjednotkovým (pouze zevní antigeny)
 • Doporučit očkování rodinných kontaktů


Související příspěvky

 1. Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) (24. 3. 2013)
 2. Návrh k aktualizaci Doporučeného postupu péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) (9. 7. 2018)
 3. Vliv nové legislativy na očkování v České republice (R. Chlíbek, 12. 4. 2018)
 4. Doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním (3. 2. 2018)
 5. Změny v § 30 zák. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění po novelizaci z 30. 6. 2017 (31. 12. 2017)
 6. Komentář k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlášce č. 355/2017 Sb. (H. Rozsypal, 31. 12. 2017)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 16. 10. 2018, aktualizace 23. 1. 2019